Finalitzades dues obres de restauració a la Cripta de la Colònia Güell

30-01-2023

El Consorci de la Colònia Güell ha realitzat avui, dilluns 30 de gener, l'acte de presentació de les dues obres de restauració executades durant el segon semestre del 2022, la “Reparació de la coberta principal” i la “Restauració dels paraments exteriors i dels elements de trencadís de vidre i ceràmica de les finestres”.

Amb aquestes dues intervencions s’ha aconseguit garantir la total impermeabilització en els sectors d’intervenció per a protegir l’obra de Gaudí, i en tots els seus elements constructius i materials, alhora que millorar les condicions dels mateixos a fi d’allargar la seva vida útil i minimitzar el seu manteniment i sostenibilitat futura.

Aquests treballs han tingut un cost total de 229.591,86 euros, en el cas del projecte de la Coberta i de 270.795,65 euros, la restauració dels paraments i dels elements de trencadís, i han estat cofinançats pel Programa Operatiu del FEDER de Catalunya 2014-2020 en l’àmbit de la gestió i conservació del patrimoni cultural arquitectònic, arqueològic i paleontològic, gestionat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

A l'acte s'ha presentat també el Pla Director de la Cripta de la Colònia Güell, aprovat en la darrera junta de govern del Consorci.

Aquest Pla Director té tres objectius principals:

•    Establir les pautes generals que han de guiar les futures actuacions de restauració i conservació de la Cripta Güell per tal de garantir, de la manera més adient, la seva protecció i conservació.

•    Millorar la integració del monument en el context urbà de la Colònia Güell, plantejant actuacions que permetin posar en relleu la unitat del conjunt, els seus valors patrimonials, paisatgístics i ambientals, alhora que contribueixin a millorar la seva conservació.

•    Aportar una diagnosi del seu estat actual i unes propostes de les accions necessàries per a la seva protecció, conservació, restauració, documentació, investigació, difusió, accessibilitat i desenvolupament sostenible en el temps. Així com establir les bases dels protocols i plans de manteniment de la Cripta Güell, reflectit en un pla d’etapes d’execució de les actuacions amb una valoració d'aquestes.

El Consorci de la Colònia Güell ha comptat per a la seva elaboració, amb una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per un import de 25.000,00 euros. El cost total de la redacció del Pla Director ha estat de 71.020,95 euros.

La Cripta de la Colònia Güell és un edifici declarat Bé d’Interès Cultural Nacional i està inclòs en la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO.

El Consorci de la Colònia Güell és una entitat pública integrada per l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) de la Generalitat de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, la Diputació de Barcelona, tots ells copropietaris de la Cripta de la Colònia Güell, més l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Aquest Consorci té com objecte la conservació, la difusió i la recerca de la Cripta de la Colònia Güell, així com el manteniment i millora del seu entorn.